Chúng tôi đảm bảo tất cả các thông tin do bạn cung cấp trong quá trình giao dịch tại Farchill.com đều được xử lý và bảo mật tối đa.

1. Mục đích thu thập, dữ liệu thông tin

– Lomotan.com thực hiện thu thập dữ liệu các thông tin chủ yếu trên website Lomotan.com nhằm mục đích xác nhận thành viên và hỗ trợ giao hàng, thanh toán đơn hàng.

– Các thông tin cá nhân góp phần giúp Lomotan.com chăm sóc quý khách tốt hơn nhằm mang đến cho quý khách sự thỏa mãn và thoải mái tuyệt đối với các sản phẩm dịch vụ mang đến.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin quý khách cung cấp để:

– Cung cấp dịch vụ đến quý khách hàng.

– Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa quý khách và website:Lomotan.com

– Liên lạc và hổ trợ giải quyết với quý khách trong những trường hợp đặt biệt.

– Không sử dụng các thông tin ngoài mục đích xác nhận và liên lạc có liên quan đến giao dịch của Lomotan.com

– Nội dung chính sách bảo mật này chỉ áp dụng với website của Lomotan.com. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với những liên kết được đặt tại website hoặc giao dịch phát sinh của Người Bán và Người Mua bên ngoài website.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dự trữ cá nhân của quý khách sẽ được lưu giữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp các thông tin các nhân sẽ được lưu trữ ở máy chủ của Lomotan.com.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và lưu trữ thông tin

LOMOTAN

Địa chỉ: K37/39 Lương Thế Vinh, Sơn Trà, Đà Nẵng

Văn phòng: Số nhà 56, đường số 3, La Huân, Điện Thọ, Điện Bàn, Quảng Nam

Số điện thoại: 0903.510.668 (Mr Đạt) hoặc 0935.320.786 (Mrs Lan)

Email: lomotan@gmail.com

Website: Lomotan.com

5. Phương tiện và công cụ giúp người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Mọi yêu cầu chỉnh sửa thông tin của quý khách vui lòng gửi về lomotan@gmail.com để được hỗ trợ chỉnh sửa.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của quý khách trên Lomotan.com kết được bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo mật của Lomotan.com. Việc thu thập và sử dụng thông tin của quý khách khi có sự đồng ý của quý khách.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp, tiết lộ cho bên thứ 3 nào về các thông tin cá nhân khi chưa được sự cho phép của quý khách.