TÚI GIỮ NHIỆT ĐỰNG CƠM VĂN PHÒNG NATUREHIKE

  • Giữ ấm tốt thực phẩm trong khoảng 4h.
  • Giữ lạnh tốt thực ẩm trong khoảng 6h.
  • Giữ tươi thực phẩm trong khoảng 8h.
  • Chất liệu phía ngoài bằng vải dù dày dặn, phía trong bằng giấy bạc có khả năng giữ nhiệt tốt.

400.000

Danh mục:

vừa mua